Verslag clubavond EFG d.d. 23-10-2019

Verslag clubavond EFG d.d. 23-10-2019

 • Aanwezig:

Helma,Ingrid,Janny,Miranda, Ria, Truus, Bert, Erik, Geert, Henk, Jan, Renee

 • Afwezig:

mkg: Willem

zkg: Henkjan

Mededelingen:

 1. Jan heeft te kennen gegeven wel erg tijd te hebben om zaken rondom ingeleverde foto’s en beoordelingen rond te krijgen als de deadline van inleveren de zondagavond blijft.
  1. Afspraak: foto’s inleveren uiterlijk 1 week vóór de clubavond.
 1. Uitstapjes:
  1. 9 november De Blauwe Kamer
   1. deelnemers: Helma, Ingrid, Miranda, Ria, Truus, Bert, Geert, Jan
    1. Henkjan en Willem willen jullie nog aangeven of je al of niet meegaat?
   2. vervoer: Bert, ????
 • vertrek: 09.00 uur vanaf de Huve
 1. 27 november: Apeldoorn
  1. deelnemers: iedereen die zich heeft opgegeven; aantal bekend bij Geert
  2. vervoer: Geert, Erik, ????
 • vertrek: 18.15 uur vanaf de Huve
 1. Suggesties voor uitstapjes
  1. Vragenderveen: Miranda stuurt een aantal data waarop een bezoek o.l.v. een gids mogelijk is.
  2. Marknesse: voormalig waterloopkundig laboratorium van de TU Delft.
 • Afspraak: de volgende bijeenkomst levert elk lid één voorstel in voor een uitstapje!
 1. Fotograferen veldrit Tourclub Eibergen
  1. Een terechte vraag van Erik: ‘moet’ er nog gefotografeerd worden?
   1. Heel graag!! Ria en Erik melden zich spontaan; overigen kunnen zich evt. melden bij Henk
   2. Henk zal belangstellenden t.z.t. informeren over de route en mogelijke fraaie / spannende plekken om te fotograferen.
 1. Fototentoonstelling
  1. Truus vraagt of er belangstelling is voor een fototentoonstelling in de Stadsboerderij te Groenlo; dit wordt dan wel 2021, want het komende jaar zit al vol. Op de tentoonstelling vult elk clublid één paneel met meerdere foto’s.
 • Hiervoor is zeker belangstelling.
  1. Expo in Meergaarden: Ria is van mening dat er meer eenvormigheid in de lijsten moet komen bij toekomstige tentoonstellingen. Zij gaat een offerte aanvragen bij een lijstenmaker. Renee meldt dat in Hengelo lijsten te koop zijn voor €25,00.
 1. Fotobespreking

De bespreking volgens de nieuwe opzet [-voorbereiding thuis, geven van waarderingen en motivaties-] is de leden uitstekend bevallen. Iedereen had zich ook terdege voorbereid, hetgeen de kwaliteit van de bespreking ten goede kwam.

Ook het beurtelings starten door één lid met haar/zijn kijk op de foto en daarna eventueel aanvullingen door andere leden d.m.v. ‘het opsteken van een vinger’ gaf rust en voorkwam voor een groot deel het door elkaar praten van de leden. Complimenten!

 • Afspraken
 • Je geeft jezelf altijd 5 pt bij de beoordeling
 • De foto’s worden naar Jan verstuurd via ‘we transfer’
 • De ‘beamer’ die we gebruikten geeft de foto’s uitstekend weer. Jan zal daarom deze (proberen te) reserveren voor de clubavonden; hieraan zijn wel kosten verbonden (huur).
  • Voorstel: leden betalen nú € 10,00 p.j. voor kosten website, e.d.; dit bedrag wordt verhoogd naar € 15,00 p.j.; dan kan ook de beamerhuur betaald worden.
 • Opdracht voor de bijeenkomst van 11 december is ‘food’ / ‘eten en drinken’
  • Tip: google voor inspiratie eens op ‘food photography’ / ‘foodfotografie’

Henk, 24-10-2019

Kort verslag van de EFG bijeenkomst d.d. 25-09-2019

Verslag bijeenkomst 25 september van het EFG

Aanwezig waren:
Jan Bussink
Truus Storteler
Janny Hoenink
Eric Zoerink
Bert Hummel
Helma Olden
Jan Krajenbrink
Ingrid van der Holst
Willem Brons
Miranda Kluivers
Ria Nijhof
Henk Jan Hilhorst
Geert van der Veer
Afwezig met kennisgeving:
Rene Dekker
Rob Wissink
Henk ter Horst
Het was goed om elkaar weer te treffen en de sfeer is weer goed en iedereen heeft zin om er weer een mooi seizoen van te maken.
We hebben de volgende data vast gelegt voor het komende seizoen:
23 oktober :  thema Zwerfvuil
27 november : Naar Apeldoorn, iedereen wilde mee behalve Jan Kraajenbrink. geert krijgt nog bericht van Janny Hoenink of Rob Wissink ook mee gaat. Geert besteld de kaarten en we overleggen nog even over en wat.
11 december : eten en drinken
22 januari: Doe avond met flitslicht, macro. Iedereen neemt een eigen compositie mee.
26 februari : avond met licht in het donker
25 maart:
22 april:
27 mei:
Uitjes:
9 november naar Blaauwe Kamer
9 mei naar Passiflora in de harskamp.
Truus gaat nog even bij de meergaarden informeren over de expositie die wij daar wel willen houden.
Daarna heeft Jan Bussink informatie gegeven over het beoordelingssysteem op de website. Het zag er allemaal goed uit complimenten aan Jan Bussink. Iedereen zag het zitten dus de volgende keer gan wij via het nieuwe systeem beoordelen.
Hierna hebben we weer elkaar mooiste foto beoordeeld. Het was weer een grote variatie. We moeten alleen nog leren om niet door elkaar heen te kletsen maar iedereen de tijd geven om commentaar te geven.
Wat verder ter tafel kwam:
Miranda heeft connecties met iemand dievanaf Januari mag gidsen in het vragenderveen. Miranda houd ons op de hoogte wanneer dit eventueel zou kunnen.
Willem  Brons gaf nog het voorstel om naar Enschede te gaan hij geeft de informatie nog even aan ons door.

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen / Handleiding

Maandelijkse waardering ingestuurde foto's

Naar de pagina

Als je bent ingelogd klik je p foto's beoordelen, de pagina met de thumbnails van ingeleverde foto's wordt getoond.

Verklaring code

* 2019 is het lopende jaar
*05 is de maand van de opdracht
* -02 is het nummer van de foto

Foto bekijken

Klik op de thumbnail om de grote foto te bekijken.

Onder in het scherm

Onder in het scherm zie je tekens sataan, door er even mee te spelen kom je te weten wat de betekenis is. Met de toetsen "Links en Rechts" kun je door de ingeleverde foto's gaan.

Neem een kladblaadje en noteer de nummers van de foto waaraan je een cijfer wilt geven. Noteer e.v.t. ook de reden waarom je dit hoge of lage cijfer geeft. Dit geeft aan de bespreking van de foto’s een extra. 

Als je klaar bent met het bekijken van de foto’s en de opmaak van je kladje, scroll dan naar beneden voor het formulier om de waardering aan te klikken bij het betreffende fotonummer.

Beoordeling

Beoordeling van ingestuurde foto's

Klik op een foto om deze te vergroten. Met X rechts boven gaat deze weer klein.

Onder deze foto’s vind je een formulier om jouw waardering weer te geven. Dit kan tot uiterlijk de dinsdagavond voor de dag van de bijeenkomst van het Gilde. Zijn er vragen, klik dan hier voor de toelichting.

Direct naar het beoordelingsformulier.

Adressen verzamelen

Clubleden

Gegevens van de Clubleden

NaamEmail
Jan Bussinkjanbussink@gmail.com
Willem Bronsbronswillem@gmail.com
Henk ter Horstterhorsthenk48@gmail.com
Henkjan Hilhorsth.hilhorst6@chello.nl
Janny Hoenink Tuintejanny_hoenink@hotmail.com
Truus Stottelerbenniestotteler@planet.nl
Miranda Kluivers Ruesinkm.kluiversruesink@upcmail.nl
Geert van der Veergeert.v.d.veer@xs4all.nl
Renee Dekkersdekkers.renee@gmail.com
Bert Hummelhummelbert62@gmail.com
Erik Zoerinkelzoerink@gmail.com
Ingrid van der Holstingridvanderholst@hotmail.com
Helma Oldenhelma_olden@hotmail.com
Ria Nijhofinfo@holterhook.nl
Rob Wissinkwissink.post@gmail.com

Copyright

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van het Eibergs FotografenGilde. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Gilde.

Bespreken en beoordelen van foto’s

Deze benaderingswijze is voor een deel afkomstig van Harry Sikkenk (Fotobond).

Onderwerp
Verschillende onderwerpen kunnen ook om een verschillende aanpak in bespreken vragen. Het kan daarom handig zijn om te beginnen met benoemen van de soort fotografie. Een mogelijke indeling is:

 • Portret: figuur – lichaam (alle geposeerde fotografie)
 • Gebeurtenis: nieuws – vakantie – feest (herinnering)
 • Landschap: dieren – planten (natuur fotografie)
 • Gebouwde omgeving: architectuur – stadslandschap
 • Object: stilleven – productfotografie
 • Fantasiebeelden: montage – collage – manipulatie
 • Kleur en licht: vorm als materiaal

De volgende beeldelementen spelen een rol:

 1. Verhaal en symboliek
 2. Compositie
 3. Licht en toon
 4. Kleur
 5. Ruimte en perspectief (diepte)
 6. Techniek
 7. Manipulatie (montage)
 8. Textuur
 9. Context
 1. Wat staat er op de foto

Begin met benoemen van alles wat je op de foto ziet.

 1. Licht
  Fotograferen is schrijven met licht. Een goed gebruik ervan is dus belangrijk. Van welke soort licht is er gebruik gemaakt?, natuurlijk licht of kunstlicht?, hard of zacht licht?
  Waar komt het licht vandaan? is het front-, strijk- of tegenlicht?

Bij een donkere foto gaat de aandacht naar het lichtste deel, bij een lichte foto trekt de aandacht naar het donkerste deel. Is het licht optimaal gebruikt?

 1. Kleur
  Iedere kleur heeft zijn eigen symboliek en kan een bepaalde sfeer oproepen:

Rood: warmte, hartstocht

Geel: warmte, maar ook de kleur van de haat

Oranje: warmte, gezelligheid, feest

Violet: geheimzinnigheid, rouw

Blauw: hemels, reizen, koelte, trouw

Groen: lente, hoop

Zwart/grijs: somber, documentair, dood, aarde

Wit: volmaaktheid, onschuld

Is er sprake van kleurcontrasten? Is er bewust gebruik gemaakt van bepaalde kleuren.

 1. Compositie

De  basis van een compositie ligt in het ordenen van lijnen en vlakken. Wij kijken altijd bewust of onbewust naar verhoudingen.

Van een foto wordt vooral het ovale of ronde middendeel bekeken, meestal linksboven beginnend, met de klok mee. De hoeken krijgen minder aandacht.

Invoerende lijnen lopen het gemakkelijkst met de leesrichting mee of van linksonder naar rechtsboven.

Gaat het om een gesloten kader (alle beeldelementen in hun geheel op de foto)? dit geeft een rustig beeld.

Of is het een open kader (sommige belangrijke beeldelementen staan aan de rand, al of niet afgesneden.) Dit veroorzaakt een ruimtelijk idee, maakt nieuwsgierig naar wat er buiten beeld gebeurd.

Toepassing van de Gulden Snede creëert vaak ook een harmonische compositie. Het tegenovergestelde is de expressieve compositie, met diagonale lijnen en asymmetrische vlakken.

 1. Fotografische middelen, techniek
  Puur fotografische middelen zijn:
 • Standpunt: waar houdt de fotograaf de camera? Hoog, laag, dichtbij, veraf?
 • De lens: welke lens /welk brandpunt is gebruikt? Groothoek, tele?
 • Belichtingstijd: ‘Bevroren’ of zichtbare beweging?
 • Diafragma: wel of geen dieptescherpte
 • Textuur van de afdruk: mat, glanzend, zichtbare korrel (of pixel), kleur of zwart-wit
 • Zijn de kleuren natuurlijk of onnatuurlijk en is dit bewust of onbewust zo? (Afdruk)techniek.
 • Manipulatie: Is er ‘gemonteerd’ en kloppen de beelden met elkaar: perspectief, scherpte, lichtsoort, lichtrichting?
 1. Moment
  Is het moment waarop de foto gemaakt werd in grote mate bepalend voor het effect van het beeld? (Het beslissende moment van Henri Cartier Bresson.) Geënsceneerde foto’s hebben over het algemeen geen ‘beslissend’ moment. Bij straatfotografie kan het wel een heel belangrijke rol spelen.
 1. Context
  Vraag je af waarvoor de foto gemaakt is, in welke context hij geplaatst moet worden. Iedere foto kan mooi of goed zijn wanneer hij in de juiste context geplaatst wordt.
  Menige fotograaf wil graag een toelichting geven op de foto, daarmee de context aangeven. Nieuwsfoto’s kunnen niet zonder die context om ze optimaal te kunnen waarderen. Goede praters weten hun foto altijd in een bijzondere context te plaatsen!
 1. Gevoel
  Dit is vaak het moeilijkste bij het praten over foto’s, je moet ook over je eigen gevoel kunnen en durven praten. Wanneer je over een ruime fantasie beschikt en makkelijk uit je woorden kunt komen, heb je een ruime voorsprong.