Verslag clubavond EFG d.d. 23-10-2019

Verslag clubavond EFG d.d. 23-10-2019

 • Aanwezig:

Helma,Ingrid,Janny,Miranda, Ria, Truus, Bert, Erik, Geert, Henk, Jan, Renee

 • Afwezig:

mkg: Willem

zkg: Henkjan

Mededelingen:

 1. Jan heeft te kennen gegeven wel erg tijd te hebben om zaken rondom ingeleverde foto’s en beoordelingen rond te krijgen als de deadline van inleveren de zondagavond blijft.
  1. Afspraak: foto’s inleveren uiterlijk 1 week vóór de clubavond.
 1. Uitstapjes:
  1. 9 november De Blauwe Kamer
   1. deelnemers: Helma, Ingrid, Miranda, Ria, Truus, Bert, Geert, Jan
    1. Henkjan en Willem willen jullie nog aangeven of je al of niet meegaat?
   2. vervoer: Bert, ????
 • vertrek: 09.00 uur vanaf de Huve
 1. 27 november: Apeldoorn
  1. deelnemers: iedereen die zich heeft opgegeven; aantal bekend bij Geert
  2. vervoer: Geert, Erik, ????
 • vertrek: 18.15 uur vanaf de Huve
 1. Suggesties voor uitstapjes
  1. Vragenderveen: Miranda stuurt een aantal data waarop een bezoek o.l.v. een gids mogelijk is.
  2. Marknesse: voormalig waterloopkundig laboratorium van de TU Delft.
 • Afspraak: de volgende bijeenkomst levert elk lid één voorstel in voor een uitstapje!
 1. Fotograferen veldrit Tourclub Eibergen
  1. Een terechte vraag van Erik: ‘moet’ er nog gefotografeerd worden?
   1. Heel graag!! Ria en Erik melden zich spontaan; overigen kunnen zich evt. melden bij Henk
   2. Henk zal belangstellenden t.z.t. informeren over de route en mogelijke fraaie / spannende plekken om te fotograferen.
 1. Fototentoonstelling
  1. Truus vraagt of er belangstelling is voor een fototentoonstelling in de Stadsboerderij te Groenlo; dit wordt dan wel 2021, want het komende jaar zit al vol. Op de tentoonstelling vult elk clublid één paneel met meerdere foto’s.
 • Hiervoor is zeker belangstelling.
  1. Expo in Meergaarden: Ria is van mening dat er meer eenvormigheid in de lijsten moet komen bij toekomstige tentoonstellingen. Zij gaat een offerte aanvragen bij een lijstenmaker. Renee meldt dat in Hengelo lijsten te koop zijn voor €25,00.
 1. Fotobespreking

De bespreking volgens de nieuwe opzet [-voorbereiding thuis, geven van waarderingen en motivaties-] is de leden uitstekend bevallen. Iedereen had zich ook terdege voorbereid, hetgeen de kwaliteit van de bespreking ten goede kwam.

Ook het beurtelings starten door één lid met haar/zijn kijk op de foto en daarna eventueel aanvullingen door andere leden d.m.v. ‘het opsteken van een vinger’ gaf rust en voorkwam voor een groot deel het door elkaar praten van de leden. Complimenten!

 • Afspraken
 • Je geeft jezelf altijd 5 pt bij de beoordeling
 • De foto’s worden naar Jan verstuurd via ‘we transfer’
 • De ‘beamer’ die we gebruikten geeft de foto’s uitstekend weer. Jan zal daarom deze (proberen te) reserveren voor de clubavonden; hieraan zijn wel kosten verbonden (huur).
  • Voorstel: leden betalen nú € 10,00 p.j. voor kosten website, e.d.; dit bedrag wordt verhoogd naar € 15,00 p.j.; dan kan ook de beamerhuur betaald worden.
 • Opdracht voor de bijeenkomst van 11 december is ‘food’ / ‘eten en drinken’
  • Tip: google voor inspiratie eens op ‘food photography’ / ‘foodfotografie’

Henk, 24-10-2019

Kort verslag van de EFG bijeenkomst d.d. 25-09-2019

Verslag bijeenkomst 25 september van het EFG

Aanwezig waren:
Jan Bussink
Truus Storteler
Janny Hoenink
Eric Zoerink
Bert Hummel
Helma Olden
Jan Krajenbrink
Ingrid van der Holst
Willem Brons
Miranda Kluivers
Ria Nijhof
Henk Jan Hilhorst
Geert van der Veer
Afwezig met kennisgeving:
Rene Dekker
Rob Wissink
Henk ter Horst
Het was goed om elkaar weer te treffen en de sfeer is weer goed en iedereen heeft zin om er weer een mooi seizoen van te maken.
We hebben de volgende data vast gelegt voor het komende seizoen:
23 oktober :  thema Zwerfvuil
27 november : Naar Apeldoorn, iedereen wilde mee behalve Jan Kraajenbrink. geert krijgt nog bericht van Janny Hoenink of Rob Wissink ook mee gaat. Geert besteld de kaarten en we overleggen nog even over en wat.
11 december : eten en drinken
22 januari: Doe avond met flitslicht, macro. Iedereen neemt een eigen compositie mee.
26 februari : avond met licht in het donker
25 maart:
22 april:
27 mei:
Uitjes:
9 november naar Blaauwe Kamer
9 mei naar Passiflora in de harskamp.
Truus gaat nog even bij de meergaarden informeren over de expositie die wij daar wel willen houden.
Daarna heeft Jan Bussink informatie gegeven over het beoordelingssysteem op de website. Het zag er allemaal goed uit complimenten aan Jan Bussink. Iedereen zag het zitten dus de volgende keer gan wij via het nieuwe systeem beoordelen.
Hierna hebben we weer elkaar mooiste foto beoordeeld. Het was weer een grote variatie. We moeten alleen nog leren om niet door elkaar heen te kletsen maar iedereen de tijd geven om commentaar te geven.
Wat verder ter tafel kwam:
Miranda heeft connecties met iemand dievanaf Januari mag gidsen in het vragenderveen. Miranda houd ons op de hoogte wanneer dit eventueel zou kunnen.
Willem  Brons gaf nog het voorstel om naar Enschede te gaan hij geeft de informatie nog even aan ons door.