Beoordeling

Beoordeling van ingestuurde foto's

Klik op een foto om deze te vergroten. Met X rechts boven gaat deze weer klein.

Onder deze foto’s vind je een formulier om jouw waardering weer te geven. Dit kan tot uiterlijk de dinsdagavond voor de dag van de bijeenkomst van het Gilde. Zijn er vragen, klik dan hier voor de toelichting.

Direct naar het beoordelingsformulier.

Search

Waarom geen formulier

De opdracht was “Fotograferen in de manuele stand M” . 

Om die reden is er geen beoordelingsformulier.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om op deze avond van elkaar te leren. De ene fotograaf is ongetwijfeld al meer vertrouwd met deze instelling dan de andere, maar juist dan moet de meer ervaren fotograaf de ander bij de hand nemen in de bespreking van de foto’s. Het van elkaar leren is deze avond belangrijker dan het afleveren van een perfecte foto! Niet voor niets staat op pagina 1 van de EFG-website:

“Het is de uitdrukkelijke bedoeling van het gilde om van elkaar te leren; de leerling van de gezel en de gezel van de meester.”

Dus durf te falen, zolang je maar in M fotografeert en bewust de foto middels je eigen gekozen instellingen hebt “opgebouwd”. Daarbij willen we graag dat iedereen zijn/haar foto toelicht aan de hand van de volgende drie vragen:

  1. Wat wil ik laten zien, welke sfeer, welk effect?
  2. Hoe heb ik dat aangepakt? Beredeneer daarbij je gekozen instelling. De belichtingsdriehoek kan je daarbij helpen.
  3. Heb ik mijn doel bereikt, ben ik tevreden?

Het doel is om je eigen toestel (nog) beter te leren kennen, de belichtingsdriehoek bewust toe te passen en te proberen om die foto te maken die je zelf van tevoren in gedachten had.