Verslag clubavond EFG d.d. 23-10-2019

Verslag clubavond EFG d.d. 23-10-2019

 • Aanwezig:

Helma,Ingrid,Janny,Miranda, Ria, Truus, Bert, Erik, Geert, Henk, Jan, Renee

 • Afwezig:

mkg: Willem

zkg: Henkjan

Mededelingen:

 1. Jan heeft te kennen gegeven wel erg tijd te hebben om zaken rondom ingeleverde foto’s en beoordelingen rond te krijgen als de deadline van inleveren de zondagavond blijft.
  1. Afspraak: foto’s inleveren uiterlijk 1 week vóór de clubavond.
 1. Uitstapjes:
  1. 9 november De Blauwe Kamer
   1. deelnemers: Helma, Ingrid, Miranda, Ria, Truus, Bert, Geert, Jan
    1. Henkjan en Willem willen jullie nog aangeven of je al of niet meegaat?
   2. vervoer: Bert, ????
 • vertrek: 09.00 uur vanaf de Huve
 1. 27 november: Apeldoorn
  1. deelnemers: iedereen die zich heeft opgegeven; aantal bekend bij Geert
  2. vervoer: Geert, Erik, ????
 • vertrek: 18.15 uur vanaf de Huve
 1. Suggesties voor uitstapjes
  1. Vragenderveen: Miranda stuurt een aantal data waarop een bezoek o.l.v. een gids mogelijk is.
  2. Marknesse: voormalig waterloopkundig laboratorium van de TU Delft.
 • Afspraak: de volgende bijeenkomst levert elk lid één voorstel in voor een uitstapje!
 1. Fotograferen veldrit Tourclub Eibergen
  1. Een terechte vraag van Erik: ‘moet’ er nog gefotografeerd worden?
   1. Heel graag!! Ria en Erik melden zich spontaan; overigen kunnen zich evt. melden bij Henk
   2. Henk zal belangstellenden t.z.t. informeren over de route en mogelijke fraaie / spannende plekken om te fotograferen.
 1. Fototentoonstelling
  1. Truus vraagt of er belangstelling is voor een fototentoonstelling in de Stadsboerderij te Groenlo; dit wordt dan wel 2021, want het komende jaar zit al vol. Op de tentoonstelling vult elk clublid één paneel met meerdere foto’s.
 • Hiervoor is zeker belangstelling.
  1. Expo in Meergaarden: Ria is van mening dat er meer eenvormigheid in de lijsten moet komen bij toekomstige tentoonstellingen. Zij gaat een offerte aanvragen bij een lijstenmaker. Renee meldt dat in Hengelo lijsten te koop zijn voor €25,00.
 1. Fotobespreking

De bespreking volgens de nieuwe opzet [-voorbereiding thuis, geven van waarderingen en motivaties-] is de leden uitstekend bevallen. Iedereen had zich ook terdege voorbereid, hetgeen de kwaliteit van de bespreking ten goede kwam.

Ook het beurtelings starten door één lid met haar/zijn kijk op de foto en daarna eventueel aanvullingen door andere leden d.m.v. ‘het opsteken van een vinger’ gaf rust en voorkwam voor een groot deel het door elkaar praten van de leden. Complimenten!

 • Afspraken
 • Je geeft jezelf altijd 5 pt bij de beoordeling
 • De foto’s worden naar Jan verstuurd via ‘we transfer’
 • De ‘beamer’ die we gebruikten geeft de foto’s uitstekend weer. Jan zal daarom deze (proberen te) reserveren voor de clubavonden; hieraan zijn wel kosten verbonden (huur).
  • Voorstel: leden betalen nú € 10,00 p.j. voor kosten website, e.d.; dit bedrag wordt verhoogd naar € 15,00 p.j.; dan kan ook de beamerhuur betaald worden.
 • Opdracht voor de bijeenkomst van 11 december is ‘food’ / ‘eten en drinken’
  • Tip: google voor inspiratie eens op ‘food photography’ / ‘foodfotografie’

Henk, 24-10-2019

Comments are closed.